Рік порівняння:
ГАЗ, тис.куб.м. СВІТЛО, тис.кВт.г
ВОДА, куб.м. ТЕПЛО, Гкал